Od 26 sierpnia nie będę już pełnił obowiązków wikariusza naszej parafii. Panu Bogu dziękuję za dar kapłaństwa i służby w tym miejscu, ludziom za możliwość współpracy i spotkań. Dziękuję Ks. Proboszczowi, ks. Wiktorowi, Siostrom Michalitkom pracownikom parafii, grupom, które dane mi było prowadzić. Dziękuję Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom oraz uczniom szkoły. Dziękuję Wam wszystkim Drodzy Parafianie, których dane było mi spotkać podczas 7 lat mojej posługi na Gołąbkach Za popełnione błędy wynikające z ułomności ludzkiej natury, które należą do przeszłości przepraszam i oddaje je Bożemu Miłosierdziu. Teraźniejszość polecam Bożej Miłości, która wyzwala i przemienia. Przyszłość moją i Waszą oddaję Bożej Opatrzności. Niech Pan nas prowadzi.

Dziękuję
Ks. Jarosław