KOMENTARZ – LITANIA – Baranku Boży…

Adoracja Baranka Mistycznego, fragment Ołtarza Gandawskiego, Hubert i Jan van Eyck, 1432 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,...

KOMENTARZ – LITANIA LORETAŃSKA – DOMIE ZŁOTY – MÓDL SIĘ ZA NAMI

Przeniesienie domu Najświętszej Maryi Panny do Loreto, Brugia, XVI w. Świątynia króla Salomona została od wewnątrz wyłożona złotem. Dom Boga w którym stoi jego złoty tron – arka przymierza – jest również złoty. Wszystko musiało być złote w starej świątyni – świecznik,...

KOMENTARZ – LITANIA LORETAŃSKA – KRÓLOWO RODZIN – MÓDL SIĘ ZA NAMI

Nakarmienie głodnych i święta Rodzina, Mistrz Niderlandzki, XVI w. Emmanuel, Bóg z nami, stał się dzieckiem. Ten, który powołał Abrahama i wyprowadził go z pogaństwa Ur Chaldejczyków, teraz woła do swoich rodziców. Ten, który dał Sarze potomstwo i wywiódł z patriarchy...

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO – DZIEŃ 9

Tycjan (Tiziano Vecellio), „Zesłanie Ducha Świętego” , olej na płótnie, 1545, kościół Santa Maria della Salute, Wenecja Oto misterium Pięćdziesiątnicy: Duch Święty oświeca ducha ludzkiego, a objawiając ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, wskazuje, na jakiej...

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO – DZIEŃ 8

Zesłanie Ducha Świętego, Ikona rosyjska z 1497 r. "Duch Święty będzie Pocieszycielem Apostołów oraz Kościoła, jako stale obecny wśród nich - choć niewidzialny - Nauczyciel tej samej Dobrej Nowiny, co Chrystus. „Nauczy” i „przypomni” - to znaczy nie tylko, że w sobie...

BLOG DUSZPASTERSKI

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty Warszawa Gołąbki

Archiwa