26 sierpnia 2020 r.

Od 26 sierpnia nie będę już pełnił obowiązków wikariusza naszej parafii. Panu Bogu dziękuję za dar kapłaństwa i służby w tym miejscu, ludziom za możliwość współpracy i spotkań. Dziękuję Ks. Proboszczowi, ks. Wiktorowi, Siostrom Michalitkom pracownikom parafii, grupom,...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Dzisiaj, w piątek po oktawie Bożego Ciała, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czerwiec jest zawsze szczególnie poświęcony kontemplacji, czyli poznawaniu Serca Jezusa, modlitwy do Serca Jezusa, adoracji, czyli czci Serca Jezusowego. Jakkolwiek od...

KOMENTARZ – LITANIA – Baranku Boży…

Adoracja Baranka Mistycznego, fragment Ołtarza Gandawskiego, Hubert i Jan van Eyck, 1432 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,...

KOMENTARZ – LITANIA LORETAŃSKA – DOMIE ZŁOTY – MÓDL SIĘ ZA NAMI

Przeniesienie domu Najświętszej Maryi Panny do Loreto, Brugia, XVI w. Świątynia króla Salomona została od wewnątrz wyłożona złotem. Dom Boga w którym stoi jego złoty tron – arka przymierza – jest również złoty. Wszystko musiało być złote w starej świątyni – świecznik,...

KOMENTARZ – LITANIA LORETAŃSKA – KRÓLOWO RODZIN – MÓDL SIĘ ZA NAMI

Nakarmienie głodnych i święta Rodzina, Mistrz Niderlandzki, XVI w. Emmanuel, Bóg z nami, stał się dzieckiem. Ten, który powołał Abrahama i wyprowadził go z pogaństwa Ur Chaldejczyków, teraz woła do swoich rodziców. Ten, który dał Sarze potomstwo i wywiódł z patriarchy...

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO – DZIEŃ 9

Tycjan (Tiziano Vecellio), „Zesłanie Ducha Świętego” , olej na płótnie, 1545, kościół Santa Maria della Salute, Wenecja Oto misterium Pięćdziesiątnicy: Duch Święty oświeca ducha ludzkiego, a objawiając ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, wskazuje, na jakiej...

BLOG DUSZPASTERSKI

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty Warszawa Gołąbki

Archiwa