Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół (DK) powstał z inicjatywy sługi Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego w 1973 roku, jako gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie. W rozwoju DK z Założycielem współpracowała siostra Jadwiga Skudro RSCJ.

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (DK).

DK jest małżeńskim ruchem świeckim w Kościele, łączącym w sobie charyzmaty ruchu „Światło-Życie” oraz międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END) – Wspólnoty Matki Najświętszej.

DK ułatwia małżonkom otwarcie się na siebie i innych, pomaga we wzajemnym zrozumieniu. Pozwala na uzmysłowienie sobie:
czym naprawdę jest miłość małżeńska,
jak można i trzeba ją przeżywać,
jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie osiągnąć świętość.

Małżeństwa pragnące kroczyć droga ku świętości łączą się w grupy nazywane kręgami. W skład kręgu wchodzi od 4 do 7 małżeństw. Krąg spotyka się raz w miesiącu, aby modlić się, dzielić ze sobą doświadczeniami wiary i pomagać w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych.

Jedność małżeńska i rodzinna budowana jest także poprzez uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych – oazach rodzin.

 Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską.

Opiekę duchową nad DK sprawuje ksiądz.

Parą, która odpowiada za pracę formacyjną w naszej parafii są Dorota i Krzysztof Górscy, do których również zgłaszać się mogą małżeństwa zainteresowane uczestnictwem w ruchu Domowego Kościoła – tel. 698688268.

Cele Domowego Kościoła

Domowy Kościół (DK) ma pomóc małżonkom w głębokim zjednoczeniu między nimi i ich obojga z Bogiem. To wspólne dążenie małżonków do zrealizowania jedności nosi miano duchowości małżeńskiej, która stanowi o specyfice tego ruchu.

DK stawia sobie za cel urzeczywistnienie soborowej wizji rodziny – Kościoła domowego.

Według nauki Soboru powstaje on dzięki Łasce Bożej i odpowiedzi na nią ludzi wierzących, którzy dążą do głębokiej wspólnoty życia i miłości opartej o zawierzenie Bogu, przez życie sakramentalne, ofiarę życia i modlitwę. Podstawową i niczym niezastąpioną komórką Kościoła jest rodzina chrześcijańska, mały domowy Kościół.

DK rodzice uczą się jak przy pomocy słowa i świadectwa być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary.

Rodziny DK tworzą apostolat świeckich w Kościele, ewangelizują swoją postawą i dobrym przykładem, troszczą się o potrzeby bliźnich tak materialne, jak i duchowe. Włączają się w różne formy działalności społecznej.

Rodziny DK służą wspólnocie parafialnej i czują się za nią współodpowiedzialne. Małżeństwa są dla siebie wsparciem i pomocą w różnych sytuacjach życiowych. Tworzą jedną wspólną rodzinę. Podstawowymi metodami i środkami służącymi budowaniu DK w rodzinach są: modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna oraz regularne rozważanie Słowa Bożego, które winno kształtować życie i podstawy całej rodziny. Ważną pomocą w dążeniu do świętości jest również dialog małżeński, czyli poszukiwanie woli Boga we wszystkich sprawach małżeństwa i rodziny.

Założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki
(24.03.1921-27.02.1987)

Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi.

Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny.

17 lutego 1994 roku został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 5 maja 1995 roku otrzymał pośmiertnie Krzyż Oświęcimski. 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Ojciec Święty Jan Paweł II o ks. Franciszku Blachnickim powiedział:

Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako o ,,gwałtowniku” tego Królestwa (por. Mt 11, 12).

Dzieło ks. Blachnickiego odmieniło polski Kościół.

Słowa, które wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II o Ruchu Światło-Życie w czasie Jego ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, są jedyne i niepowtarzalne: „Dziękuję Bogu za ten Ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani oazowicze… jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych myślach”.

 

MAŁŻONKOWIE!
Odpowiedzmy na wezwanie Jana Pawła II.
Wyjdźmy naprzeciw naszym potrzebom życia religijnego, w małżeństwach i rodzinach.

Idźmy za Chrystusem!

Jeżeli chcecie:

  • Pogłębić swoją duchowość małżeńską
  • Pogłębić wiarę i zaufanie Bogu
  • Uczyć się jak być dla swoich dzieci najlepszymi wychowawcami i wymieniać się wzajemnie doświadczeniami w ich wychowywaniu,
  • Skorzystać z rekolekcji rodzinnych, połączonych z wypoczynkiem w różnych regionach kraju

Zapraszamy do wspólnoty rodzin
Domowego Kościoła