STACJA I

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: „przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie”.

(Łk 23, 13-14)

„Nie powinniśmy oskarżać drugiego człowieka lub mówić o kimś źle, nawet nie wolno sugerować opinii, która mogłaby ranić innych ludzi. Ten chory, tamten alkoholik, inny znów złodziejaszek: oni są moimi braćmi i siostrami”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

(J 19, 17)

„Nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak wiele znaczysz dla biednych. Każdego dnia żyjesz ukrzyżowany z Chrystusem. Twoje cierpienie i modlitwa są dla nas jak życiodajny deszcz, pomagasz nam również oferować innym trud naszej pracy. Dzięki twojej modlitwie nasza służba drugiemu człowiekowi staje się owocna”

Św. Matka Teresa do nieuleczalnie chorych

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA III

PAN JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci  (…)

(Flp 2, 6-8)

„Chrystus jest w tych ubogich, którzy przez społeczeństwo i naród postrzegani są jako problem. Nikt nie ma dla nich czasu. Ty i ja jesteśmy tymi, którzy powinni ich odwiedzić i zaoferować swoją pomoc. Przecież po to jesteśmy chrześcijanami.”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

(Łk  2, 34-35)

„Cierpienie samo w sobie nic nie znaczy, ale zjednoczenie naszego cierpienia z cierpiącym Chrystusem staje się wspaniałym darem i znakiem miłości. Bóg jest nieskończenie dobry, dlatego zsyła Ci takie cierpienie i taką miłość.”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.

(Łk  23, 26-27)

„Pozwól uświadomić sobie następującą prawdę. Ludzie ubodzy to sam Jezus, któremu poświęcamy uwagę, którego odwiedzamy, ubieramy i karmimy, którego pocieszamy. Jezus żyje w najuboższych z ubogich, chorych, umierających, trędowatych i zarażonych AIDS.”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VI

WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Nie miał On wdzięku ani też blasku,

aby na Niego popatrzeć,

ani wyglądu, by się nam podobał.

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,

Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,

jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,

wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

(Iz 53, 2-3)

„Ubodzy, gdziekolwiek są na świecie, są Chrystusem Syn Boży cierpi w nich, żyje i umiera. W twarzach biednych Bóg ukazuje nam swoje święte Oblicze.”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VII

PAN JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.

(Hbr 4, 15)

„Jezus wciąż doświadcza cierpienia. On stale jest biedny i głodny, nadal upada jak upadał w drodze na Kalwarię. Czy jesteś obok, aby zaoferować Jezusowi swoją pomoc? Czy towarzyszysz Jezusowi z poświęceniem, z kawałkiem chleba – chleba prawdy, aby mógł z tobą pokonać swoją słabość?”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VIII

PAN JEZUS POCIESZ PŁACZĄCE NIEWIASTY

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”

(Łk  23, 27-28)

„Dla mnie te narody, które zalegalizowały aborcję, ąa najbiedniejsze z biednych. Boją się małych dzieci, lękają się jeszcze nienarodzonych. I dziecko musi ginąć, dlatego że go nie chcą –  ani jednego dziecka więcej. I dziecko, stworzone na obraz i podobieństwo Boga, musi umrzeć. Błagam was w imieniu tego nienarodzonego dziecka: uratuj je, rozpoznaj w nim obecność Chrystusa!”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IX

PAN JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was.

(2Kor  13, 4)

„Największą chorobą jest dzisiaj czuć się niechcianym, niekochanym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa. Największym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojętność w stosunku do sąsiada żyjącego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą.”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy.

(Mt 27,  33,-35)

„Jezus wychodzi nam naprzeciw; wyjdźmy i my, aby Go powitać. On przychodzi do nas w tych, którzy sa głodni, którym brakuje najpotrzebniejszych rzeczy, którzy nie mają nikogo. Przychodzi w alkoholikach, narkomanach, prostytutkach, żebrakach na ulicy. Jeżeli nie wyjdziemy im naprzeciw, odrzucimy w ten sposób samego Pana Jezusa”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XI

PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

(Łk 27,  33,-35)

„Ważne jest, aby ulżyć materialnemu nieszczęściu ubogich, ale również powinniśmy ulżyć wszystkiemu, co czyni ich nieszczęśliwymi. Najbardziej nagląca potrzeba, to opatrywać z miłością ból ich duszy. Należy właściwie wszystko z nimi dzielić. Służyć ubogim, to przynieść ich trudne życie Bogu, a z życiem również ich samych”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XII

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę” Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. 30 A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha.

(J 19, 28-30)

„Kiedyś przyprowadziłam do naszego domu dla umierających w Kalkucie mężczyznę, który żył na ulicy. Podczas  pobytu w naszym domu powiedział: „Na ulicy żyłem jak zwierzę, ale teraz umieram jak anioł”. Mężczyzna ten umarł uśmiechnięty, ponieważ wiedział, że jest kochany i otoczony opieką”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

(J 12, 24-25)

„Najwspanialszym osiągnięciem w życiu człowieka jest umierać pojednanym z Bogiem. Pomagajmy biednym umrzeć z Bogiem. Spośród wszystkich ludzi, którzy odeszli do Pana w naszych domach, nie widziałam nikogo umierającego bez nadziei lub w smutku. Oni wszyscy umierali pełni Bożego pokoju.”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.

(Łk 23, 50-53)

„W moim sercu zachowuję ostatnie spojrzenie umierających. Robię wszystko, aby szczególnie w momencie odejścia do Pana czuli się kochani. Jest to moment, w którym ich – zdawać by się mogło – „bezużyteczna” egzystencja ma szansę być uleczona”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.

(J 20, 20)

„Nie pozwól, aby ubóstwo zaczęło kontrolować twoje myśli tak, że zapomniałbyś o radości za Zmartwychwstania Chrystusa. Każdy z nas pragnie pójść do nieba, a dla wszystkich istnieje możliwość, aby doświadczyć nieba już tu na ziemi. Jedynym warunkiem jest być szczęśliwym z Chrystusem tu i teraz”

Św. Matka Teresa

Święta Matko Tereso, matko najuboższych z ubogich,

módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Kochający Ojcze,

Przyjmij nasz udział w cierpieniu Twojego Umiłowanego Syna

oraz w cierpieniu Twoich braci i Sióstr na całym świecie.

Uczyń owocnym nasze współczucie dla nich.

Prosimy Cię, Panie,

Otocz ubogich, cierpiących i chorych Twoją opieką

oraz daj im odczuć Twoją Świętą Obecność.

Tam, gdzie możemy służyć, pozwól nam czynić dobro razem z Jezusem.

Wysłuchaj nas, Panie, za wstawiennictwem św. Matki Teresy z Kalkuty,

Przez Jezusa Chrystusa, naszego cierpiącego Brata, Pana i Boga.

Amen

Módlmy się w intencjach Papieża Franciszka:

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu