Duszpasterze

Ks. Dariusz Kuczyński

Ks. Dariusz Kuczyński

Proboszcz

Ks. Dariusz Deputat

Ks. Dariusz Deputat

Wikariusz

Ks. Szymon Bolonek

Ks. Szymon Bolonek

Wikariusz

Ks. Wiktor Łozowski

Ks. Wiktor Łozowski

Rezydent