Duszpasterze

Ks. kanonik Dariusz Kuczyński

Ks. kanonik Dariusz Kuczyński

Proboszcz, dziekan dekanatu ursuskiego

Ks. Dariusz Deputat

Ks. Dariusz Deputat

Wikariusz

Ks. Sławomir Opaliński

Rezydent

Ks. Wiktor Łozowski

Ks. Wiktor Łozowski

Rezydent