Rok 2022 jest dla Sióstr Michalitek czasem dziękczynienia za dar współzałożycielki Zgromadzenia w 150. rocznicę Jej urodzin Siostry pragną tę rocznicę przeżywać także we wspólnotach parafialnych, w których pełnią różnoraką posługę.

W najbliższa niedzielę zapraszają nas do wspólnego dziękczynienia za osobę Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, bez której nie byłoby Zgromadzenia, a więc nie byłoby michalitek pośród nas.

Anna Kaworek (ur. 18.06.1872)  pochodziła z Górnego Śląska, ale większość życia spędziła na Podkarpaciu, w Miejscu Piastowym koło Krosna, gdzie przybyła mając 22 lata. Przy boku bł. ks. B. Markiewicza, założyciela michalickich zgromadzeń, służyła Bogu i setkom sierocych dzieci. Po śmierci ks. Markiewicza  na niej spoczęła odpowiedzialność za żeńską gałąź zgromadzenia, które nie miało wtedy jeszcze kościelnego zatwierdzenia. Aż 36 lat oczekiwała na możliwość złożenia zakonnych ślubów i założenia habitu.  Swoją heroiczną wiarą, bezgraniczną ufnością i autentyczną miłością wspierała inne siostry i  pomagała im wytrwać w służbie najuboższym mimo ciężkich prób, wyczerpującej pracy i wielkiego ubóstwa.  Zmarła w opinii świętości 30 grudnia 1936.

Na temat jej cichego i ofiarnego życia powstało wiele prac naukowych, książek i utworów beletrystycznych. Jej osoba stała się inspiracją do organizowania sympozjów naukowych i występów artystycznych. Ale nade wszystko dzieło, któremu bł. Bronisław Markiewicz i m. Anna dali początek, trwa nadal i rozwija się w Polsce, na misjach i w krajach europejskich. Powołaniem Sióstr Michalitek jest uwielbienie Boga zgodnie z zawołaniem „Któż jak Bóg!” oraz wychowanie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących pomocy, a także pełnienie dzieł Miłosierdzia w myśl zasady „Powściągliwość i Praca”.