Historia

Od 1945 roku

 Historia Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Gołąbkach

Kuria Metropolitarna Warszawska biorąc pod uwagę dobro duchowe mieszkańców osiedla Gołąbki-Grabkowo, powołała do zycia nową parafię pod wezwaniem św. Jana Apostoła. Parafia powstała z części parafii Piastów, Żbików, Babice. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Bronisław Sielski.
Przed II Wojną Światową jak i całą okupację osiedle Gołąbki-Grabkowo należało do parafii Piastów. W czasie okupacji na terenie osiedla znalazło schronienie wielu kapłanów uciekinierów, którzy sprawowali najświętszą ofiarę w prywatnych domach. Częstym gościem był między innymi ks. biskup Karol Niemira.
Początkowo życie duchowe parafii skupiało się w kaplicy – poniemieckim budynku – przy ulicy Jasnej 6 (aktualnie Zygmunta Augusta 6).
Od 1947 roku przenosi się do skromnego, drewnianego kościółka – dwa poniemieckie baraki zestawione na planie krzyża – pobudowanego na placu 9685 m2 przy ulicy Słowackiego róg Leśnej (aktualnie K. Jagielończyka i Bol. Śmiałego), ofiarowanym przez dr. Władysława Jana Grabskiego. Poświęcenia dokonał dn. 21 IX 1947 r. ks. biskup Wacław Majewski. W dniach 3 – 10 VI 1949 r. odbyły się w parafii pierwsze misje prowadzone przez Ojców Franciszkanów, na pamiątkę postawiono krzyż.

Rząd dusz w parafii przejął nowy proboszcz ks. Zygmunt Dejciński. Parafia rozwijała się bardzo szybko duchowo i materialnie – dobudowano kruchtę, wykonano ogrodzenie placu kościelnego, posadzono żywopłot i drzewa owocowe, zakupiono szaty liturgiczne. Pan Mederer wykonal piękny kredens na szaty. Zradiofonizowano kościół, zakupiono fisharmonie i zatrudniono stałego organistę. Parafia otrzymała całe 2 ha ziemi na utworzenie cmentarza parafialnego. W 1951 roku w 6. rocznice powstania parafii ks. bp Zygmunt Choromański dokonał pierwszej wizytacji kanonicznej. 1953 rok Mieszkanka osiedla pani Mazurkiewicz w testamencie przekazała swój dom przy ulicy Leśnej 13 (obecnie: Bolesława Śmiałego 13) na plebanię dla parafii.

Parafię przejął nowy proboszcz ks. dr Józef Noyszewski. Wraz z nim do parafii przybyły Siostry Zmartwychwstanki. Jak cała Polska, tak i parafia Gołąbki, włączyła się w ogólne modły o szybki powrót z więzienia JE ks. Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski.

Siostry Zmartwychwstanki zostały zastąpione przez Siostry Michalitki, które pracują w parafii do chwili obecnej.

W 1958 roku Parafię nawiedziła Matka Boża w kopii cudownego obrazu.

Odbyło się uroczyste oddanie parafii Matce Bożej w niewole za wolność Kościoła.

Po długiej chorobie zmarł proboszcz parafii ks. Józef Noyszewski. Mszy Świętej żałobnej przewodniczył ks. bp Jerzy Modzelewski.

Zmarł dr Władysław Jan Grabski, dobroczyńca parafii i główny jej organizator. Ks. Bogdan Sotkiewicz zaraz na początku swej posługi pasterskiej wystapił do władz o zezwolenie na budowę nowego kościoła. W odpowiedzi uzyskał jedynie zgodę na remont generalny starej świątyni. Pierwsze prace ziemne rozpoczęto 3 X 1972 roku.

Ks. bp Jerzy Modzelewski dokonał poświecenia kamienia węgielnego. Projekt architektoniczny remontu wykonał prof. Stanisław Marzyński, a konstrukcyjny – prof. Paweł Pawłowski, obaj z Politechniki Warszawskiej.

Budowę odwiedził JE Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski.

Odbyła się intronizacja kopii obrazu Maki Bożej Częstochowskiej, wykonanej na desce naturalnej wielkości przez malarkę Zofię Grabską i ofiarowanej parafii przez autorkę. Obecnie wisi on w prezbiterium.

Po wykonaniu konstrukcji obudowy stary kościół rozebrano (służył 27 lat), pozostawiając w całości fragment wieży, która po rekonstrukcji stoi na placu kościelnym.

Poświecono krzyż sygnaturki na wieży według projektu prof. Stanisława Marzyńskiego. Jednocześnie na wieży zawieszono stary dzwon z 1775 roku, nabyty od żołnierzy po zakończeniu wojny.

Otwarto bibliotekę parafialną, która obecnie liczy 5000 pozycji.

Ks. Sotkiewicz, został przeniesiony do parafii na Koło w Warszawie. Probostwo objał ks. Józef Zawitkowski, muzykolog i pisarz.

W święto Podwyższenia Krzyża parafia wzbogaciła się o piękną rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego, która według projektu artysty Jerzego Machaja przygotował Tadeusz Janina. Krzyż znajduje się w prezbiterium kościoła.

Parafie w Gołąbkach nawiedziła Matka Boża w kopii cudownego obrazu.

Nowe witraże według projektu Ireny Czajki wykonał Andrzej Skalski z Józefowa. Złożono też zamówienie na wykonanie dzwonów w firmie Feleżyńskiego w Przemyślu. Powstał chór parafialny „Sodalitas”.

JE ks. Józef kard. Glemp Prymas Polski dokonał konsekracji kościoła.

Odbyło się pożegnanie ks. Józefa Zawitkowskiego, który został przeniesiony do kolegiaty w Łowiczu.

Nowym proboszczem został ks. prof. Mieczysław Nowak.

25-lecie pracy Sióstr Michalitek w Gołąbkach.

Wydanie pierwszego numeru „Gołabka” – miesięcznika gazetki parafialnej.

Ks. bp Kazimierz Romaniuk dokonał konsekracji trzech dzwonów o imionach: Maria, Jan, Michał.

Obchody jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. Mieczysława Nowaka i kolegów z kursu. Msze Święta jubileuszowa celebrował IE ks. Józef kard. Glemp Prymas Polski. On też dokonał konsekracji nowego kielicha ufundowanego przez rodzinę parafialną na pamiątkę Roku Odkupienia.

Ks. bp Władysław Miziolek otworzył w kościele dolnym wystawę z okazji 40-lecia parafii.

W dzień Św. Apostołów Piotra i Pawła parafia powitała nowego proboszcza ks. Stanisława Tomaszewskiego.

Ukończono budowę dzwonnicy – pomnika Jana Pawła II.

Ks. bp Stanisława Kędziora poświecił sztandar młodzieży z wizerunkiem Św. Stanisława Kostki – patrona naszych ministrantów.

Ks. bp Stanisław Kędziora dokonał wizytacji parafii Gołąbki i poświęcił fundamenty budowanego Domu Misyjnego Sióstr Michalitek.

Odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana za spokój duszy śp. ks. Bogdana Sotkiewicza – budowniczego naszej Świątyni. Ks. Józef Zawitkowski Prałat Kolegiaty Łowickiej poświęcił epitafium ku czci zmarłego i wygłosił homilię.

W 158. rocznice bitwy pod Broniszami proboszcz parafii ks. Stanisław Tomaszewski odprawił Mszę Świętą, wygłosił homilię i poświęcił mogiłę, krzyż i tablicę pamiątkową.

Ks. Józef Zawitkowski, były proboszcz Gołąbek, otrzymał świecenia biskupie. Wielka radość w Gołąbkach. Wszyscy parafianie byli serdecznie zaproszeni i wielu z nich wzięło udział w uroczystościach.

Parafia obchodziła 45-lecie swego istnienia. Uroczystościom przewodniczył, Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. bp Józef Zawitkowski.

JE ks. Józef kard. Glemp Prymas Polski przewodniczył uroczystościom z okazji 10. rocznicy konsekracji kościoła. Przybyli kapłani, którzy u nas pracowali.

Zmarła Zofia Grabska – artystka malarka, autorka kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej: córka prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, synowa premiera Grabskiego, żona pisarza i publicysty Władysława Grabskiego. Na pogrzeb przybyli wszyscy kapłani, byli proboszczowie i wikariusze w Gołąbkach, z ks. bp. Józefem Zawitkowskim na czele. Proboszcz parafii odczytał specjalną odezwę księdza prymasa.

Ks. abp Bronisław Dąbrowski dokonał wizytacji kanonicznej naszej parafii. Na zakończenie poświęcił krzyż na cmentarzu grzebalnym, ufundowany przez parafian.

Uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia istnienia parafii zaszczycili swoją obecnością JE ks. Józef kard. Glemp Prymas Polski i ks. bp Józef Zawitkowski z Łowicza. 1998 rok Ofiarni parafianie ogrodzili kościół. Wstawiono metalowe bramy i furtki.

Parafię nawiedził obraz Miłosierdzia Bożego. Tę uroczystosć poprzedziły rekolekcje, które prowadził ks Henryk Michalak. Na pamiątkę rodzice i dzieci komunijne ufundowali do kościoła obraz Miłosierdzia Bożego.

20. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Ks. proboszcz Stanisław Tomaszewski z tej okazji poświęcił krzyż ufundowany przez parafian.

JE ks. Józef kard. Glemp Prymas Polski nadał Szkole Podstawowej w Gołąbkach imię papieża Jana Pawła II.

Zakupiono organy elektroniczne „Johannus”, które w czasie rekolekcji adwentowych uroczyście poświęcił ks. bp Józef Zawitkowski.

W domu parafialnym otwarto kawiarenkę „Pogaducha”.

Ks. kanonik Stanisław Tomaszewski przeszedł na emeryturę i pozostał w parafii jako rezydent. Nowym proboszczem został mianowany ks. Wiktor Łozowski.

25-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Wiktora Łozowskiego.

Beatyfikacja sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Księży i Sióstr Michalitek.

W 2007 roku do parafii sprowadzono relikwie św. Ojca Pio.

W 2008 rok było 50-lecie pobytu Sióstr Michalitek w parafii. Do parafii sprowadzono relikwie bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Po długiej chorobie zmarł ks. kanonik Stanisław Tomaszewski, proboszcz parafii w latach 1986-2004. Po Mszy Świętej pogrzebowe z udziałem ks. bp. Mariana Dusia, ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, wielu księży i licznej rzeszy wiernych trumnę odprowadzono na cmentarz parafialny.

Poświęcono kapliczkę z figurą Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano we Włoszech.

Ks. bp Tadeusz Pikus poświecił Grotę Różańcową.

Parafię nawiedziła figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano we Włoszech.

Parafie nawiedził obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

JE ks. Kazimierz kard. Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski przewodniczył uroczystej Mszy Świętej z okazji jubileuszu 70-lecia parafii z udziałem księży z dekanatu ursuskiego.

Odprawiona została Msza Święta dziękczynna za pełnienie posługi przez proboszcza ks. kanonika Wiktora Łozowskiego, który z przyczyn zdrowotnych został rezydentem naszej parafii. Podczas uroczystej Eucharystii na urząd proboszcza został wprowadzony ks. Dariusz Kuczyński.

JE ks. Kazimierz kard. Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski dokonał wizytacji naszej parafii i udzielił pasterskiego błogosławieństwa zgromadzonej wspólnocie parafialnej.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego w parafii odbyła się adoracja naszego krzyża według projektu artysty Jerzego Machaja, który obchodził 40-lecie instalacji w prezbiterium.

JE ks. Kazimierz kard. Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski przewodniczył uroczystej Mszy Świętej z okazji jubileuszu 75-lecia parafii z udziałem księży z dekanatu ursuskiego. Po Mszy Świętej w ogrodach parafialnych odbył się koncert uświetniający rocznicę.