Trwamy w prawdziwym czasie pokuty, zatroskani o naszych bliskich, każdego dnia dotykamy tajemnicy krzyża w cierpieniu i ofierze, pełni nadziei zakorzenionej w Słowie Pana i Eucharystii. Sprawując Msze świętą w naszym kościele łączymy się duchowo z całym kościołem powszechnym, a przede wszystkim z Wami, którzy w tym trudnym czasie uczestniczycie w Ofierze Pana w Waszych domach poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.
Taka forma modlitwy, bliska i naturalna dla chorych, dziś jest zaproszeniem dla nasz wszystkich, abyśmy po tym czasie zagrożenia mogli silni wiarą spotkać razem w naszej wspólnocie. Nie poddawajmy się, zachowajmy pokój, serdeczność i gotowość wzajemnej pomocy. To nasze tegoroczne, wielkopostne rekolekcje, w których uczymy się wytrwałej modlitwy, osobistej i rodzinnej, uczymy się codziennego przebaczania i pokornego przeżywania Ofiary Mszy Świętej i duchowego przyjmowania Komunii Świętej.
Z serca Wam wszystkim błogosławimy.

W Wielkim Poście rozważamy mękę Pańską . Zachęcamy do indywidualnej i rodzinnej modlitwy, i rozważania Drogi krzyżowej. Zgodnie z instrukcją nadal nie gromadzimy się w grupach ponad 50 osób i zachowujemy odpowiednią odległość.

Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie odprawione w niedzielę o godz. 17.15, Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.30 – i o godz. 18.30. Dziękujemy Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca i Scholi prowadzonej przez panią Iwonę za prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej w dwa minione piątki.

W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 15.00 rozpoczyna się adoracja Najśw. Sakramentu, adoracja rozpoczyna się koronką do Bożego miłosierdzia i kończy o 17.15. Zachęcamy, aby w tym trudnym czasie z jeszcze większym zaangażowaniem podejmować troskę o swoje życie duchowe, korzystając z różnych transmisji.

Z sakramentu spowiedzi można skorzystać w dni powszednie codziennie pół godziny przed Mszą Św.

Odwołane zostają spotkania grup formacyjnych i modlitewnych.

25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Św. jak w dzień powszedni.

W piątek 27 marca, jak co miesiąc po Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy litanią do Św. Jana Apostoła i Ewangelisty polecając internecie całej naszej wspólnoty.

W związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, prowadzimy w zakrystii zapisy chętnych, którzy chcieliby otrzymać karty wstępu na tę uroczystość.

Przez 3 kolejne niedziele jest prowadzona zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego, Ciemnicy i dekoracje świąteczne. Można się w nią włączać także przez dokonanie przelewu na konto Parafii, podane na stronie w zakładce – kontakt, z dopiskiem – dekoracje. Bóg zapłać. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już z tej formy skorzystali.

Wielki Post to czas miłosierdzia, jak co roku zachęcamy do troski o potrzebujących pomocy, chcemy zorganizować paczki świąteczne dla potrzebujących wsparcia w naszej parafii. Żywność długoterminową i środki czystości przeznaczone na paczki można przynosić do zakrystii.