Kapliczki

  • Kapliczka maryjna przy ulicy Wincentego Kadłubka
    (Dar Zofii i Władysława Jana Grabskich jako wotum za uratowanie życia przyszłemu pisarzowi z ciężkiej choroby. Figurka Maryi jest autorstwa Zofii Grabskiej.)

  • Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem przy ulicy Królowej Bony