Drodzy Parafianie,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, jako Wasi duszpasterze, chcemy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego prosimy
o zapoznanie się z następującymi informacjami:
Godziny Mszy Świętych w naszym kościele pozostają bez zmian.

Osoby chore i starsze prosimy o pozostanie w domach, zaleca się również
o pozostanie w domach osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Dotyczy to Mszy świętej i innych nabożeństw.
Osoby te zachęcamy do udziału w niedzielnej Eucharystii poprzez transmisje radiową, telewizyjną, bądź internetową. Zachęcamy do pogłębionej medytacji SŁOWA BOŻEGO i modlitwy rodzinnej.

Prosimy i zalecamy przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głową.
Bardzo prosimy, by w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę, tak, by przyjmując CIAŁO PAŃSKIE nie narażać siebie nawzajem oraz księdza lub szafarza. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem lub szafarzem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.
Chcemy przypomnieć, że taki sposób rozdawania Komunii Świętej nie uderza w jej godność i był znany w historii Kościoła.
Osoby, które chcą przyjąć Komunię Św. w tradycyjny sposób proszone są 
o ustawienie się w procesji po lewej stronie kościoła w nawie głównej

Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej.
Księża i szafarze rozdający Komunię Świętą również zostali poinstruowani o zachowaniu szczególnych środków ostrożności i higieny.
Informujemy, że z kropielnic usunięta została woda święcona.
Chcemy, żebyście zrozumieli, że nie jest nam łatwo przyjąć takie obostrzenia, ale chcemy postąpić odpowiedzialnie – z troski o Kościół,
z miłości do Was.

Wasi duszpasterze