Ciekawy artykuł. Polecam:

DOPOWIEDZENIE

W końcowych uwagach artykułu autor zbyt pobieżnie potraktował temat uzdrowienia cielesnego. Jednym z owoców Eucharystii może być zdrowie cielesne), Dla dopełnienia przytaczam kilka wypowiedzi z Magisterium Kościoła:

KKK (Katechizm Kościoła Katolickiego) nr 1509

„Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne. Św. Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała”

Również w Mszale po wpuszczeniu  do Kielicha Ciała Pańskiego kapłan w ciszy odmawia jedną z przypisanych modlitw: „Panie Jezu Chryste, * niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej * nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, * lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni * oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.

Również skutkiem sprawowania namaszczenia chorych może być zdrowie fizyczne

KKK nr 1520 „Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża”