Przed nami Wielki Tydzień, w tym roku przeżywany w formie, która jest dla nas wszystkich trudna, a jednocześnie konieczna. W tych najważniejszych liturgiach będziemy uczestniczyli przez transmisje.

W naszym kościele, jak w zamkniętym wieczerniku, my jako Wasi duszpasterze szczególnie będziemy składali Bogu Ofiarę modlitwy za siebie i cały lud. Dziękując Bogu za Wasze świadectwo wiary i Waszą obecność w naszym życiu, i błagając miłosiernego Ojca, aby przyjął wszystkie Wasze intencje i troski, aby ten czas był dla Was duchowo bogaty.

W Niedzielę Palmową, na początku każdej Mszy Św. będziemy odmawiali modlitwę błogosławieństwa palm.

Każdego dnia Wielkiego tygodnia, do Wielkiej Środy, od godz. 16.30 do 18.00 będziemy dyżurowali w konfesjonałach, aby każdy z zachowaniem ostrożności mógł skorzystać z sakramentu pojednania.

Również w Wielki Piątek i Wielką Sobotę będą dyżury w konfesjonałach. W Wielki Piątek spowiedź będzie możliwa od godz. 15.00 do 17.30.
W Wielką Sobotę od godz. 9.00 do 12.00. Pamiętajmy o ograniczeniach, które nakazują, aby obecność wiernych w kościele nie przekraczała 5 osób.

Przy konfesjonałach, z folią zabezpieczającą, stoją dozowniki z płynem do dezynfekcji, prosimy o użycie ich przed i po spowiedzi.

Triduum Paschalnego w naszym kościele:

Wielki Czwartek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Wieczerzy Pańskiej bez ludu i bez obrzędu obmycia nóg.

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek zostanie odprawiona o godz.18.00 bez udziału ludu.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Wierni od 18 do 60 roku życia mogą spożyć w ciągu dnia tylko jeden posiłek do syta. Wszystkich po ukończeniu 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia nie ma dyspensy od postu.

W Wielką Sobotę nie będzie zwyczajowego święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Zalecane jest błogosławieństwo podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny. Obrzęd zostanie umieszczony na stronie naszej parafii.

Sprawowana wieczorem Wigilia Paschalna bez udziału wiernych rozpocznie się o godz. 20.00. w całości odbędzie się wewnątrz świątyni, bez obrzędu poświęcenia Światła

W czasie Triduum kapłani będą mogli udzielać Komunii świętej nie tylko chorym, ale także innym wiernym, którzy o to poproszą w czasie trwania dyżuru w konfesjonale.

Was Wszystkich drodzy parafianie prosimy o duchową łączność, udział w liturgiach transmitowanych i ofiarowanie Duchowej Komunii.

W Niedziele Zmartwychwstania Msze św. o godzinie 6.00., 9.00., 10.30., 12.00 i 18.00
W Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. jak w każą niedzielę.

Serdecznie dziękujemy za nabywane świece CARITAS.
Dziękujemy za przyniesione dary i wpłaty na konto z dopiskiem paczki, udało się dzięki temu zorganizować pomoc, trochę skromniejszą, ale jakże ważną dla osób potrzebujących wsparcia i dzięki wolontariuszom, i zaangażowanym rodzinom paczki dotarły pod właściwe adresy. W imieniu obdarowanych wszystkim dziękujemy.
Dziękujemy za ofiary na kwiaty i dekoracje świąteczne i za ofiary przeznaczone na utrzymanie kościoła.

W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krzysztofa Janowskiego, śp. Marcelinę Krzywińską i śp. Kazimierza Cichockiego.
Polecajmy ich i naszych zmarłych Bożemu miłosierdziu.