O godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.

Dziękujemy wszystkim, którzy tradycyjnie modlą się Litanią Loretańską przy kapliczkach i z rodzinami w domach. Dziękujemy za troskę i utrzymany porządek wokół kapliczek znajdujących się w różnych rejonach naszej parafii.

Przypominamy, że nabożeństwa majowe, odprawiane są w soboty
i niedziele o godz. 17.30. w pozostałe dni tygodnia bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

Nadal w liturgii Mszy Św. i nabożeństwach może uczestniczyć bardzo ograniczona liczba osób. W naszym kościele to 20 osób, z zachowaniem odpowiednich odległości i maseczek (po cztery osoby w nawach bocznych, 10 w całej nawie głównej i 2 w kruchcie). Podchodząc do Komunii Świętej zachowujmy przestrzeń między sobą. Przyjmując Komunie Świętą na rękę pamiętajmy o godnym przyjęciu Komunii Św. i odpowiednim ułożeniu dłoni. Prosimy o przestrzeganie wytycznych, które są od nas niezależne, a mają na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich.

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się o nowe powołania zakonne i kapłańskie, szczególnie módlmy się za diakonów naszej diecezji, którzy w tym miesiącu przystąpią do święceń kapłańskich; za diakona Macieja z naszej parafii i diakonów Szymona i Piotra, którzy przez praktyki duszpasterskie związani są z naszą wspólnotą.

W I czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu, która zakończy się Apelem Jasnogórskim o 21.00.

W piątek 8 maja, ze względu na przypadającą uroczystość św. Stanisława nie obowiązuje post i można spożywać pokarmy mięsne.

W tym roku przeżywamy jubileusz naszej parafii, 75 lat jej istnienia, dlatego został wydrukowany pamiątkowy folder o naszym kościele, który można nabyć przy zakrystii.

Dziękujemy wszystkim, którzy nie mogąc w pełni uczestniczyć w życiu naszej wspólnoty, okazują troskę o parafie przekazując ofiary poprzez przelewy bankowe. Za wszystkich dobroczyńców naszej parafii modlić się będziemy w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odprawianej w środy o godz. 18.00.

Przeżywając trudny czas pandemii zachęcamy do troski o osoby samotne i starsze, i dziękujemy za okazywaną pomoc sąsiedzką i każdą formę życzliwości.

Z Bożym błogosławieństwem i nadzieją spotkania. Wasi Duszpasterze.