Dobra wypowiedź papieża Franciszka, z głębokim przeczuciem duszpasterskim:
Zażyłość bez wspólnoty, bez chleba, bez Kościoła, bez ludu, bez sakramentów jest niebezpieczna. Może stać się znajomością – powiedzmy – gnostyczną, relacją tylko dla mnie, oderwaną od ludu Bożego. Zażyłość apostołów z Panem była zawsze wspólnotowa, zawsze przy stole, była ona znakiem wspólnoty. Zawsze była powiązana z sakramentem, z chlebem

więcej w artykule opublikowanym na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/219333,przestroga-przed-wirtualizacja-wiary.html