Drodzy w Chrystusie,

trwamy w modlitwie naszych serc, w naszej samotności, w naszych rodzinach i domach. Trwa modlitwa – ofiara Chrystusa w sprawowanej liturgii w kościołach i cierpieniu wielu naszych braci i sióstr. Ogłoszony stan epidemii i związana z tą sytuacją dyspensa udzielona przez Arcybiskupa Warszawskiego, zachęca, aby wszyscy wierzący korzystali z tej dyspensy i modlili się w swoich domach uczestnicząc w Mszach świętych, nabożeństwach i rekolekcjach transmitowanych przez media.

W związku z ograniczeniem ilości uczestników liturgii – do 5 osób – prosimy umożliwić udział w Mszach św. w kościele rodzinom, które zamówiły intencje mszalne.

Niestety do czasu ustania pandemii zostają odwołane nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi krzyżowej. Kancelaria Parafialna pozostaje nieczynna, w sprawach nagłych zapraszamy po Mszy Św.

Z sakramentu pokuty i pojednania można korzystać pół godziny przed Mszą Świętą, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości wśród oczekujących, albo po umówieniu się ze spowiednikiem. Przypominamy, że w naszych konfesjonałach przestrzeń dla penitenta jest zabezpieczona folią, stoi też preparat do dezynfekcji, z którego prosimy korzystać przed i po spowiedzi.

Duszpasterze