Wspólnota Przymierze Rodzin MAMRE

Co to jest WPR Mamre?

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE to, w świetle prawa kanonicznego, stowarzyszenie wiernych o charakterze prorodzinnym, a w świetle prawa państwowego, to organizacja Kościoła Katolickiego. Główna siedziba Wspólnoty znajduje się w Częstochowie, prężnie działa również w wielu innych diecezjach, także w Archidiecezji Warszawskiej. Moderatorem Wspólnoty, która dziś liczy ok. 2 000 osób, jest ks. dr Włodzimierz Cyran – profesor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, wykładowca Pisma Świętego w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym. W Warszawie asystentem diecezjalnym, czyli ustanowionym przez biskupa opiekunem Wspólnoty na tym terenie, jest ks. Jarosław Bonarski, wikariusz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Wspólnota w Archidiecezji Warszawskiej oraz Warszawsko-Praskiej liczy prawie 200 osób będących członkami lub kandydatami oraz coraz większą liczbę sympatyków.

Na czym polega formacja w Mamre?

Formować się może młodzież od 15. roku życia, dorośli świeccy zarówno pozostający w związkach sakramentalnych jak i „single”, osoby zakonne, księża. Standardowo – po co najmniej 3-letniej formacji, podczas której otrzymuje się status „kandydata”, można zostać członkiem Wspólnoty. Warunkiem rozpoczęcia procesu formowania jest udział w rekolekcjach i otwartych spotkaniach ewangelizacyjnych. W każdym roku przystępujemy do Przymierza, podejmując na 12 miesięcy zobowiązania zawarte w Drogowskazach Wspólnoty.

Członkowie oraz kandydaci regularnie formują się na spotkaniach przygotowujących do posługi ewangelizacyjnej (m.in. spotkania małych grup).  Głównym celem Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre jest głoszenie Królestwa Bożego i szukanie go poprzez ewangelizację i służbę Kościołowi, a szczególnie rodzinie. Więcej informacji o Wspólnocie, jej charyzmacie i działalności znajdziecie na stronie www.mamre.pl

Gdzie możecie nas spotkać?

Organizujemy i uczestniczymy w różnych wydarzeniach ewangelizacyjnych i modlitewnych. Prowadzimy spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych oraz zamknięte, tylko dla członków i kandydatów Wspólnoty. Angażujemy się w dzieła ewangelizacji oraz dzieła charytatywne. Posługujemy w specjalnie wyznaczonych diakoniach, realizując konkretne cele i działania, by dzielić się wiarą, nadzieją i miłością z innymi. Prowadzimy otwarte spotkania ewangelizacyjne w parafiach naszej diecezji. W 2019 roku byliśmy na przykład w parafii św. Małgorzaty DM w Leoncinie,  Na stałe spotkać nas możecie na Mszach św. z modlitwami wstawienniczymi w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie, w drugi piątek miesiąca o godz. 19.30. Ponadto właśnie w naszym kościele parafialnym odbywają się spotkania adoracyjne TRWAĆ PRZED PANEM z medytacja biblijną, w czwarte piątki miesiąca od godz. 19.30. W Warszawie i okolicach możecie spotkać nas także wspierających dzieła „Caritas” czy Fundacji Blisko Rodzinie.

Na terenie parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty spotykamy się w małej grupie formacyjnej. Nasi parafianie to liderzy diakonii muzycznej warszawskiej Wspólnoty czy działacze diakonii rodzinnej.