1.Opowiedz o swoim patronie

2. Opisz, zinterpretuj dowolny fragment Ewangelii według św. Jana

3.Opisz ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej

4.Opisz znak krzyża

5.Opisz jeden z darów Ducha Świętego

DO PYTANIA TRZECIEGO

ikona Matki Boskiej

Namalowana na desce. Powstała w XIV wieku.

Maryja trzyma i wskazuje Jezusa. Pan Jezus trzyma księgę i nam błogosławi.

Trójca Święta- Jeden Bóg w Trzech Osobach

Bóg Ojciec – kolor złoty aureoli jest symbolem boskości, raju, jest symbolem Boga Ojca.

Syn Boży- widoczny na obrazie

Duch święty- kolor zielony jest kolorem życia, nadziei, jest symbolem Ducha Świętego.

Dzieciątko Jezus

Czerwony kolor jest symbolem bezgranicznej miłości Boga. Czerwień szat Pana Jezusa symbolizuje przede wszystkim boską i królewską godność Jezusa, a także cierpienie Jego ludzkiej natury.

Maryja

Płaszcz, który okrywa głowę i ramiona Maryi, odsłania swoją wewnętrzną stronę w fałdach opadających wzdłuż Jej oblicza, w zagięciu, które na wysokości Jej serca biegnie w stronę Jezusa oraz pod Jej prawą ręką – wskazuje, że w wewnętrznym życiu Maryi Jej myśli, Jej Serce i Jej działanie skierowane są nieustannie ku Chrystusowi.

Czerwień wewnętrznej strony płaszcza nawiązuje do współcierpienia z Synem w dokonywaniu dzieła odkupienia.

Ciemny granat płaszcza Maryi jest odpowiednikiem koloru niebieskiego, który akcentuje życie wewnętrzne i pociąga ku nieskończoności.

Ciemny granat akcentuje dziewictwo i nieskalaność Maryi, sam zaś płaszcz z ciemnokarminową podszewką – wskazuje na Jej Boże macierzyństwo.

DO PYTANIA CZWARTEGO

Znak krzyża

Duży znak krzyża wykonuje się prawą ręką z wyprostowanymi palcami.

Pięć palców to symbol pięciu ran Chrystusa(przebite dłonie i stopy oraz przebity bok).

Pionowa belka krzyża (od czoła do klatki piersiowej) przypomina nam o więzi z Bogiem. On jest w niebie a my na ziemi. On nas słucha.

Pozioma belka krzyża(od lewego do prawego ramienia) przypomina nam o naszej drodze do świętości. Od upadków, grzechów, złych wyborów i czynów do coraz głębszego naśladowania Pana Jezusa, który jest naszym wzorem Dobra.

Przeżegnanie się jest modlitwą i wyznaniem wiary w Jednego Boga w Trzech Osobach.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Mały znak krzyża polega na nakreśleniu na ciele (zwykle kciukiem prawej ręki) trzech krzyżyków: na głowie, ustach i sercu. Wyraża on gotowość do rozumienia, głoszenia i realizowania w życiu nauki Pana Jezusa.