Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 

Jest udzielany w I-gą i III- cią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12:00.
W pozostałe niedziele po Mszy Św. o godz. 12:00.

Konferencja dla rodziców i chrzestnych – pierwszy piątek miesiąca o godz. 19:00. 

 Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej miesiąc  przed chrztem w celu ustalenia daty

 Rodzice wybierają rodziców chrzestnych, którzy mają spełniać następujące warunki:
– ukończone 16 lat,
– przyjęty Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej – Bierzmowanie,
– czynny udział w życiu sakramentalnym Kościoła,
– przykładne życie moralne (nie mogą być w konkubinacie ani w związkach niesakramentalnych).

 Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego:
– ksero aktu urodzenia dziecka z USC,
– zaświadczenie kandydatów na rodziców chrzestnych z Parafii ich zamieszkania; jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z naszej parafii zgłaszają się na krótką rozmowę do kancelarii parafialnej,
– zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
– w przypadku małżeństw niesakramentalnych potrzebna jest rozmowa duszpasterska oraz  pisemne zobowiązanie rodziców i rodziców chrzestnych o katolickim wychowaniu dzieci.

 Co należy przynieść na chrzest dziecka:

-Białą szatę.
-Świecę.
-Dokumenty – patrz powyżej.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Komunia św. – Roczne przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się w trzeciej klasie. Spotkania zasadniczo odbywają się 1 raz na miesiąc. Dalsze informacje na spotkaniu.

BIERZMOWANIE

 •  Przygotowanie do bierzmowania trwa ponad rok. Rozpoczyna się w sobotę przed Niedzielą Palmową wyjazdem do Świątyni Opatrzności Bożej w klasie 8,  a kończy się w czerwcu następnego roku.
 • Spotkania są przeprowadzane raz w miesiącu z księdzem oraz raz w miesiącu pod kierunkiem wyznaczonego animatora. Kandydat i rodzice przyjmują zasady  i zobowiązania, które są podane na początku kursu.

 

MAŁŻEŃSTWO

 • przed planowanym ślubem należy ustalić termin ślubu w kancelarii,
 • uczestniczyć w kursie dla narzeczonych,
 • zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego w celu badania kanonicznego narzeczonych.

Wymagane dokumenty w momencie zgłoszenia się na badanie kanoniczne narzeczonych (na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu):

 • metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z aktualną datą wydania (nie dłuższą niż trzy miesiące),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym). USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenia z USC i dowodu osobistego.

Do spisania aktu ślubu należy przygotować:

 • zaświadczenie o pełnym uczestnictwie kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej,
 • potwierdzenie pierwszej spowiedzi przedmałżeńskiej, dokonanej przynajmniej miesiąc przed ślubem,
 • świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych,
 • dane personalne świadków (imiona, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania),
 • w przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii – licencję z parafii zamieszkania.

Katechizacja narzeczonych

Szczegółowy rozkład kursów przedmałżeńskich oraz adresy poradni rodzinnych znaleźć można na stronie:
www.archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/krok-po-kroku-dla-narzeczonych/

Sąd Metropolitalny Warszawski

Poradnia prawna w sprawach małżeńskich czynna w poniedziałki, czwartki
i piątki w godz. 11.00 – 13.00. Adres: ul. Nowogrodzka 49, tel. (022) 628 53 06

POGRZEB KATOLICKI (przysługuje osobom wierzącym)

Do przygotowania pochówku potrzebna jest przede wszystkim „karta zgonu” podpisana przez lekarza, dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, a także pisemne zaświadczenie kapłana o udzielonych przed zgonem sakramentach. Jeśli pogrzeb ma się odbyć w parafii innej niż parafia zamieszkania osoby zmarłej, należy również uzyskać zgodę proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na katolicki pochówek poza parafią.  Do pochówku jest też potrzebny dokument stwierdzający prawo do grobu, w którym osoba zmarła ma zostać pochowana.