Przypominamy, że w związku z limitem osób w kościele (30 osób) od tej niedzieli będą celebrowane dodatkowe Msze Świętegodz. 16:00 i 19:00. Serdecznie zapraszamy!

Rozkład Mszy niedzielnych wygląda, więc następująco: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, 18:00, 19:00.

Osoby chore i w podeszłym wieku, jak również obawiające się o swoje zdrowie zachęcamy do udziału w Mszach Św. transmitowanych i wzbudzeniu pragnienia przyjęcia Komunii Świętej duchowo. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa: zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni i zachowany dystans społeczny.