Kiedy w naszej parafii będzie można podjąć się duchowej adopcji?

Taka możliwość będzie 8 grudnia (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P) w czasie każdej Mszy Świętej: 6:45, 12:00, 18:00, 19:15.

Deklaracje i tekst modlitwy znajdują się pod chórem. Podpisane deklaracje można składać przed Mszą do specjalnego koszyczka, podczas procesji z darami deklaracje te zostaną złożone na Ołtarzu.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga – Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Wiedza i podejmowanie tej posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro rodzinnych. Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności.

Ile razy mogę podjąć duchową adopcję?

Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

A co jeśli zapomnę o modlitwie za dziecko?

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

Jakie są zobowiązania wynikające z adopcji?

Zobowiązania adopcyjne:
  •  jedna Tajemnica Różańca Świętego
  •  dobrowolne postanowienia
  •  oraz poniższa codzienna modlitwa

 Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.