Dziś o 9:34 zmarł papież senior Benedykt XVI. Był 265. następcą św. Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku.Możemy spojrzeć na kilka szczególnych działań podczas jego pontyfikatu. Jest ich wiele, dlatego pochylmy się nad niektórymi. Jak wiecie został wybrany w wieku 78 lat. Wielu uważało, że w tym wieku nie wiele uczyni. Mylili się!

–> Prowadził intensywny dialog z prawosławnymi i muzułmanami na rzecz pokoju. W 2011 roku zebrał się z przedstawicielami różnych religii, aby wspólnie modlić się o pokój.

–>Wspomagał chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W 2011 roku odbył się synod Biskupów na Bliskim Wschodzie.

–>Próbował pogodzić lefebrystów z Kościołem.

–>Odbył symboliczną pielgrzymkę do Polski w tym do Auschwitz.Oprócz Auschwitz-Birkenau Ojciec Święty odwiedził Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Łagiewniki.

–>Walczył z przestępczością w Kościele wprowadzając potrzebne zmiany w prawie oraz organizacji i dyscypliny w diecezjach na całym świecie.

–>Jako naukowiec wydał wiele pozycji książkowych. Jako papież wydał trzy encykliki oraz dokończył trzy tomowe dzieło „Jezus z Nazaretu”

–> Przeprowadził beatyfikację papieża Jana Pawła II 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…