Kochani, ofiara Jezusa i nasz w niej udział.

Zmartwychwstały Pan mówi: „POKÓJ WAM”

Życzę wszystkim, aby ten dar modlitwy, spotkania z Jezusem w Jego męce i zmartwychwstaniu był dla wszystkich źródłem nowego życia, odnalezienia pokoju, odnalezienia na nowo miłości Boga w naszych codziennych lękach, niepokojach i trudach.

Bóg nas umiłował. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale Go za nasz wszystkich wydał.

A my radujmy się Zwycięstwem Jezusa.

CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ …

Wasi duszpasterze