Akcja Katolicka

Cele Akcji Katolickiej

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska

Zadaniem Akcji Katolickiej jest formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna oraz  realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego – dążenie każdego chrześcijanina do świętości a także  życie codzienne według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne. Życie w dzisiejszym świecie domaga się energiczności i nieustannego spoglądania w wielu kierunkach. Wymaga od nas obecności na wielu płaszczyznach. Do tego potrzeba nam Bożej mocy. Wielkim wsparciem, od lat, są dla nas materiały formacyjne, które pomagają kontynuować naszą drogę wiary i apostolstwa.

Trochę historii

Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI. Główne założenia ideowe i organizacyjne Akcji Katolickiej we Włoszech zawarł Pius XI w encyklice „Ubi arcano Dei” z 23 grudnia 1922 r. Akcja Katolicka  to  współpraca i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Zadania Akcji to nic innego jak współpraca świeckich i hierarchii w rozprzestrzenieniu Królestwa Chrystusa. Świeccy mają być urzędowymi pomocnikami hierarchii kościelnej..W Polsce po odzyskaniu niepodległości także na ziemiach polskich rozpoczęło się tworzenie Akcji Katolickiej. W dniu 19 czerwca 1934 r. Episkopat Polski zatwierdził statuty dla nowych organizacji, dokonując w ten sposób ujednolicenia organizacji AK na ziemiach polskich.  W ciągu  kilku  lat stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a  stowarzyszenie  znaczyło dużo w życiu społecznym ówczesnej Polski. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki”.
Polska Ludowa  nie pozwoliła na prowadzenie działalności organizacjom katolickim na . Dopiero  po  odzyskaniu wolności w 1989 r. Akcja Katolicka  została reaktywowana  w 1997 r. na wyraźnie życzenie św. Jana Pawła II. Aktualna liczba członków zwyczajnych Akcji Katolickiej w Polsce wynosi 19 470 osób zrzeszonych w 1843 parafialnych( na ogólna liczbę ponad 10.000  parafii ). Pod względem liczebności najliczniejsze struktury działają w archidiecezji przemyskiej – 3214, diecezji tarnowskiej – ok. 2000, bielsko-żywieckiej – 1307, poznańskiej – 1116 i rzeszowskiej – ok. 1000 osób, w  archidiecezji warszawskiej  liczba członków wynosi około 700 osób.

Patronami Akcji katolickiej są:

Św. Wojciech, bł. Stanisław Kostka Starowieyski  a  także św. Jan Paweł II ogłoszony patronem 22 października 2017 roku

Świętem  patronalnym Akcji  Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,, które przypada  w ostatnią niedzielę  roku liturgicznego

Akcja Katolicka w naszej parafii

Akcja Katolicka  została powołana w  parafii  dekretem JE Ks. Kardynała Prymasa Józefa Glempa w 1997 roku. Pierwsze walne zgromadzenie członków odbyło się  w dniu 27 kwietnia 1997 roku bezpośrednio po Mszy św. o godzinie 18.  Ks. Proboszcz  Stanisław Tomaszewski  omówił założenia statutowe Akcji Katolickiej i przedstawił prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Włodzimierza Kęsickiego mianowanego  przez JE Ks. Kardynała Józefa Glempa.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdą 4 niedzielę miesiąca, poprzedzone są uczestnictwem we Mszy św o godzinie 18.00.  Następnie jest spotkanie formacyjne  w oparciu o tematykę opracowana na dany rok liturgiczny w obecności Ks, Asystenta Akcji Katolickiej ks.  proboszcza Dariusza Kuczyńskiego

Członkowie Akcji Katolickiej starają się włączać w życie parafialne uczestnicząc czynnie w życiu lokalnego kościoła:

  • Uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca.
  • Przygotowywanie ołtarza na Boże Ciało i udział w procesji.
  • Udział  w Drodze Krzyżowej  po osiedlu.
  • Zbiórka do puszek  dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
  • Członkowie Akcji Katolickiej włączają się również do organizacji wyjazdów autokarowych na różne akcje organizowane w Polsce np. ” Różaniec do Granic”, „Polska pod Krzyżem” itp.

Aktualny Skład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:

Ryszard Kalbarczyk – Prezes

Janusz Rogowski – Wiceprezes

Krystyna Mazurek – Skarbnik

Aktualnie do Akcji Katolickiej należy 12 osób.