Zachęcam do śledzenia i wspierania inicjatyw podejmowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej poprzez stronę internetową:

https://caritasaw.pl

oraz Facebook: https://www.facebook.com/caritasaw/

Obecnie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zmaga się z walką
z koronawirusem.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o chorych, a także o posługujących wśród nich. Na tej linii frontu znajduje się nasz ksiądz Sławek i jedna
z sióstr Michalitek – s. Dawida.