Od 20 kwietnia ilość osób mogących uczestniczyć w liturgii w naszym kościele zwiększy się do 20, z zachowaniem odpowiednich odległości (po cztery osoby w nawach bocznych, 10 w nawie głównej i 2 w kruchcie).  Podchodząc do Komunii Świętej zachowujmy przestrzeń między sobą.

Przyjmując Komunie Świętą na rękę pamiętajmy o godnym przyjęciu Komunii i odpowiednim ułożeniu dłoni, przypominamy:(lewa dłoń pod prawą, następnie lewą ręką wkładamy Komunię do ust stojąc przed księdzem).Prosimy o przestrzeganie wytycznych, które są od nas niezależne, a mają na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich.