Koło Misyjne

Koło Misyjne przy naszej parafii funkcjonuje od 2006 r.

Celem jego działalności jest duchowe i materialne wsparcie dla misjonarzy i misjonarek oraz uwrażliwianie parafian na powszechną misję Kościoła, jak też ożywienie parafii duchem misyjnym.

Spotkania Koła odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca – w kościele na mszy św. o godz.18.00 i nabożeństwie misyjnym,  a następnie w sali parafialnej.

Na spotkaniach jest czas na zapoznanie się z aktualnościami z życia Kościoła misyjnego,  oglądanie zdjęć i filmików o pracy misjonarzy, wymianę między sobą  periodykami o tematyce misyjnej, dzielenie się nowymi pomysłami do przeprowadzenia akcji misyjnych. Spotkania mają także charakter formacyjny.

Akcje wspierające misjonarzy duchowo i materialnie, to m.in.: „W różańcu ratunek dla świata”,  „Misjonarz na post”, „Światełko dla Paragwaju”, zabawa fantowa, „Okulary dla Afryki”, zbiórka nieużytecznych telefonów komórkowych, „Ciacho dla misjonarza”. Ważnym dniem w ciągu roku jest Światowy Dzień Trędowatych. Zbiórki dla chorych na trąd przez kilka lat uplasowały naszą parafię na I miejscu w skali krajowej.

Czasem szczególnym jest Niedziela Misyjna z zaproszonym gościem, często misjonarzem lub misjonarką; z liturgią  wprowadzającą w klimat Kościoła uniwersalnego. 

W grudniu każdego roku członkowie Koła biorą udział w sesji misjologicznej i w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze, organizowanym przez Papieską Unię Misyjną.

Podejmowane przez Koło Misyjne różne inicjatywy integrują parafię, ożywiają ją i otwierają wiernych na potrzeby misji, co daje radość ze wspólnego czynienia dobra dla Kościoła, który ze swej natury jest misyjny.

Patronka misji – Św. Teresa