Koło Żywego Różańca

Początki Żywego Różańca sięgają roku 1826. Założycieka Dzieła Rozkrzewiania Wiary Paulina Jaricot pragnęła, by modlitwa różańcowa wsparła dzieło ewangelizacji na całym świecie.

Organizowała „piętnastki” – grupy 15 osób, z których każda zobowiązywała się do rozważania i odmawiania jednej tajemnicy dziennie. W ten sposób członkowie Żywego Różańca zjednoczyli się w modlitwie ze wszystkimi ludami świata.

Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI.

„Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne – ale zbierzecie je razem, a wybuchną ogniem. Oto właściwy charakter Żywego Różańca.’”      

Papież św. Jan Paweł II wprowadził czwartą część – tajemnice Światła.

Obecnie do Żywego Różańca należą cztery części:

I Radosna
II Światła
III Bolesna
IV Chwalebna

Koło (Różę) Żywego Różańca tworzy 20 osób.

W naszej parafii są trzy Róże Różańcowe. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00 jest Msza św. z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po Mszy św. jest 15 minutowe rozważanie jednej tajemnicy różańcowej, a następnie odmawiamy (wszyscy w kościele) jedną część Różańca Świętego. Później członkowie Żywego Różańca mają spotkanie z udziałem ks. Proboszcza.

Członkowie Żywego Różańca angażują się do różnych akcji w parafii (przygotowanie ołtarza na Boże Ciało, zabawa fantowa, rozdzielanie paczek świątecznych dla potrzebujących).