Dziś pierwsza niedziela miesiąca, dlatego zapraszamy na nabożeństwo Eucharystyczne, Adoracja Najśw. Sakramentu o godz. 17.30.

W poniedziałek o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci z klas III w naszej parafii do pełnego udziału w Eucharystii.

Gościmy dziś w parafii męski zespół wokalny VIES BONUM, który powstał przy parafii salezjańskiej Św. Jana Chrzciciela w Mińsku na Białorusi. Dziękujemy za wokalną oprawę Mszy Świętych, życzymy, aby ten dar śpiewu był źródłem umacniania wiary i doświadczania obecności Boga, a parafian zachęcamy do nabywania płyt i wsparcia dalszej działalności zespołu.

Z powodu epidemii COVID-19, podobnie jak w zeszłym roku, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez osiem wybranych dni przez cały listopad, nie tylko w okresie od 1 do 8 listopada. Warunki uzyskania odpustu to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa Ojcze nasz i wyznanie wiary, odwiedzenie cmentarza (również duchowo) i modlitwa za zmarłych, ofiarowanie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Wypominki roczne odczytujemy przez cały listopad przed Mszą Św. wieczorną w dni powszednie. Wypominki przyjmowane są w zakrystii.

11 listopada przypada Uroczystość Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Msza Św. o godz. 7.30., 9.00. i 18.00. Po Mszy Św. o godz. 18.00 . złożenie kwiatów przy parafialnym miejscu pamięci i modlitwa w int. Ojczyzny i walczących o niepodległość.

Zachęcamy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa: zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni i zachowany dystans społeczny.

Dziękujemy za troskę o kościół parafialny i ofiary wpłacane na konto parafialne. Bóg zapłać, wszystkich dobroczyńców polecamy przez wstawiennictwo Matki Bożej w środowej nowennie oraz Mszy Świętej.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, opłatę za prasę należy wrzucić do skarbony za ławkami. U Siostry Alberty są dostępne kalendarze na przyszły rok i i różne pamiątki religijne.

W niedzielę, 14 listopada obchodzić będziemy XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Będzie on poświęcony sytuacji chrześcijan w Libanie. Bóg zapłać za ofiary przeznaczone na ten cel, które będą zbierane do puszek przed kościołem.