Komunikat w sprawie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym,...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE III NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04.2020r

Dzisiejsza niedziela to niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny, będący zachętą do jeszcze częstszej lektury i rozważania Słowa Bożego. O godz. 17.30 zapraszamy dziś na Nieszpory, wieczorną modlitwę kościoła Liturgią Godzin. Nadal w liturgii Mszy Św. i...

ILOŚĆ OSÓB PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH

Od 20 kwietnia ilość osób mogących uczestniczyć w liturgii w naszym kościele zwiększy się do 20, z zachowaniem odpowiednich odległości (po cztery osoby w nawach bocznych, 10 w nawie głównej i 2 w kruchcie). ...

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Zachęcam do śledzenia i wspierania inicjatyw podejmowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej poprzez stronę internetową: https://caritasaw.pl oraz Facebook: https://www.facebook.com/caritasaw/ Obecnie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zmaga się z walką z...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty Warszawa Gołąbki

Archiwa